Interlingvistiko kaj Esperantologio

Esperanto estas multrilate unika fenomeno – kaj, samtempe, ĝin formis kaj direktis influoj lingvaj, komunikaj, sociaj, kulturaj, politikaj, historiaj, psikologiaj kaj aliaj. Kompreni tiujn influojn estas la celo de la esperantologio. Tiu esplorkampo ekzistas preskaŭ tiel longe kiel la lingvo mem – certe ekde la fruaj jaroj de la 20-a jarcento. Ĉar la lingvo kaj ĝia komunumo plu disvolviĝas kaj adaptiĝas responde al mondaj evoluoj, malkovriĝas ĉiam novaj aspektoj; temas pri esplorkampo dinamika kaj diverseca.

Esperanto estas studobjekto ankaŭ de dua, proksima esplorkampo, interlingvistiko. Tiu ĉi estis konceptita unue kiel scienco pri “artefaritaj” aŭ “planitaj” lingvoj – unuavice tiuj celitaj por internacia komunikado, sed kompreneble estas facile gliti de tie ĝis lingvoprojektoj konceptitaj surbaze de filozofiaj aŭ artaj principoj, kaj finfine ankaŭ al lingvoj kreitaj por romanoj, filmoj k.s. Pli lastatempe, alia branĉo de la interlingvistiko emfazas la uzadon de lingvoj en internacia komunikado, kaj do fokusiĝas unuavice al sociaj, politikaj kaj teknologiaj faktoroj.

Konferencoj pri

Esperantologio

CED 70-jara: Bilanco pri la Kontribuoj de Esperantologio al Sociaj, Politikaj kaj Lingvistikaj Fakdebatoj

La ĉi-jara konferenco okazis aŭguste en la Universitato de Kebekio en Montrealo, kadre de la 107a Universala Kongreso de Esperanto. Krom la tut-taga konferenco en la 11a de aŭgusto, la estraro de CED okazigis sian publikan kunsidon en la 12a de aŭgusto.

La konferenca temo festis la 70-jariĝon de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. Dum tiuj jardekoj, dekoj da esploristoj estis subvenciataj de CED kaj pluraj aliaj kontribuis al niaj konferencoj kaj publikaĵoj. Tamen, kio ŝanĝis en Esperantologio kaj Interlingvistiko intertempe? Kiaj estis la teoriaj kaj analizaj kontribuoj de Esperantologio al Lingvistiko kaj aliaj studkampoj?  

La konferenco, organizita de Guilherme Fians kaj Mark Fettes, okazis en tri partoj:

(1) festsesio honore al la 70-jariĝo de CED;

(2) du sesioj pri prelegoj kaj referaĵoj;

(3) publika debato/ronda tablo, malferma al ĉiuj, pri la akcepto (aŭ malakcepto) de Esperanto kiel studobjekto de la sciencoj.

Vidu la konferencan programon.

Kio estas la Esperantologiaj Konferencoj?

La EK reliefiĝas ekde 1978 kiel la plej grava forumo kie fakuloj, studentoj kaj scivolemuloj povas diskuti kaj kunesplori pri ĉiuj fenomenoj rilataj al esperantologio, interlingvistiko, internacia komunikado kaj lingva (mis)kompreno. La EKoj okazas kadre la Universalaj Kongresoj de Esperanto, kaj ilia programo inkluzivas prelegojn, afiŝprezentojn kaj malfermajn rondajn tablojn. La ĉefaj celoj de la EK estas krei kunlaboreman spacon kaj stimuli originalajn alirojn al la pritraktataj temoj. Ĉiujare la konferenco havas kernan temon, sed alitemaj prelegoj estas bonvenaj. Uzante Esperanton kiel laborlingvon, la EK krome rolas kiel klerigejo por esperantistoj kaj fonto de ideoj, artikoloj kaj raportoj por la Esperanto-komunumo.

Sub la aŭspicio de CED, la EKon iniciatis Detlev Blanke, kaj ilian daŭron ebligis Christer Kiselman, Mélanie Maradan, Orlando Raola, Humphrey Tonkin kaj Guilherme Fians. La aktoj de kelkaj konferencoj estas mendeblaj ĉe la Libroservo de UEA. Elektitaj kontribuoj el EKoj post 2014 aperas regule ĉe la revuo Esperantologio / Esperanto Studies (vidu sube).

Esperantologio / Esperanto Studies

Esperantologio / Esperanto Studies (EES) estas interfaka revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto. Ĝi aperigas kontribuojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto. Krom esplor-artikoloj kaj libro-recenzoj, EES ankaŭ publikigas elektitajn kontribuojn el la Esperantologiaj Konferencoj.

La ĉefa celo de EES estas stimuli novajn alirojn al Esperantologio kaj subteni fakan interŝanĝon kaj kunlaboron sur la kampo. La konstruaj kritikoj de la redakta komitato celas helpi esploristojn plibonigi siajn verkojn kaj, estontece, ankaŭ aperigi ilin en alilingvaj fakaj revuoj.

Ekde 2019 EES eldoniĝas sub la aŭspicioj de CED. Ĝiaj nunaj redaktoroj estas Guilherme Fians kaj Klaus Schubert.

Arkivoj de la revuo 'Esperantologio / Esperanto Studies'

Tenu vin ĝisdata

‘Informilo por Interlingvistoj’ (IpI) estas publikaĵo de CED kaj ESF. La informilo aperas kvar fojon jare. Ĝi estas plena je ĝisdataj informoj, anoncoj kaj similaj pri ĉio nova en la mondo pri interlingvistiko kaj esperantologio. 

La plej freŝa numero!
Informilo por Interlingvistoj 122 (1) 2023
Mem kontribuu

Ne forgesu sendi anoncojn, informojn, ĝisdatigojn kaj resumojn pri ĉio rilata al interligvistiko kaj esperantologio al ni por la venonta eldono – dankon!  skribu al ipi@esperantic.org. 

Limdatoj por ni ricevi de vi kontribuojn:

31a de decembro 
31a de marto
30a de junio
30a de septembro 

Prizorgas IpI kaj IfI

Simon Davies kolektas artikolojn, redaktas, formatas, tradukas inter la lingvoj kaj publikigas la informilojn IfI kaj IpI.

Informilo por Interlingvistoj

Iom pri la historio kaj antaŭuloj de IpI
Nia arkivejo

Migru al nia arkivejo por  elŝuti PDF-dokumenton de ĉiu numero de ‘Informilo por Interlingvistoj’ inter la jaroj 2010 ĝis hodiaŭ. Se vi serĉas apartan artikolon, aŭ deziras serĉi uzante ŝlosilvorton, vi povos en nia arkivejo trakribi liston laŭ jarkolekto uzante la enhavtabelon, aŭ facilas entajpi vorton en la surpaĝan serĉilon. Bonan legadon!

Interlinguistische Informationen estas germanlingva novaĵletero en simila formato kaj fokuso kiel nia propra ‘Informilo por Interlingvistoj’Ĝin eldonis Gesellschaft für Interlinguistik (GIL) inter 1992 kaj 2016. Por pli da informoj kaj por elŝuti numerojn, iru al la paĝaro de Gesellschaft für Interlinguistik e.V. La blogo de GIL (en la germana lingvo) publikigas freŝajn informojn.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept