Esperantologio / Esperanto Studies 2021

Rilate al la

Enhavo

PDF-elŝuto de Esperantologio / Esperanto Studies (EES)
Kajero 10 ~ 2021

Enhavo de Kajero 2(10) ~ 2021

Antaŭparolo: EES, kuraĝigante la disvolviĝon de novaj ideoj ekde 1949

Guilherme Fians & Humphrey Tonkin

Paĝo 6-8

Pri eteta problemo en la Esperanta morfologio

Probal Dasgupta

Paĝoj  9 – 23

Planlingvoj kaj piĝinaj/kreolaj lingvoj: Komunikiloj el la skribotablo aŭ pro bezono. Komparo de kelkaj aspektoj de esperanto kaj tokpisino

Bengt-Arne Wickström

Paĝoj 24 – 43

Ekesto, evoluo kaj estonteco de Historia Vortaro de Esperanto

Gonçalo Neves

Paĝo 44 – 57

Detlev Blanke kiel movadano

Ulrich Lins

Paĝoj 58 – 64

Kio okazis en la komunismaj landoj de meza kaj orienta Eŭropo?

Javier  Alcalde

Paĝoj 65 – 74

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept