Esperantologia Konferenco 2024

La 46a Esperantologia Konferenco de CED, 2024

Lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo

Loko: Aruŝo, Tanzanio
Dato: 8a de aŭgusto 2024, de 9 a.t.m. ĝis 17:30 p.t.m. 
Organizas: Mark Fettes kaj Bengt-Arne Wickström

Okazas kadre de la 109a Universala Kongreso de Esperanto

8a de Aŭgusto

09:00-09:30 – Malfermo

Bengt-Arne WICKSTRÖM

09:30-10:30 – Unua sesio: Socio- kaj interlingvistiko en Afriko

Heidi GOES, Belgio
La Esperanto-movado en Afriko: iom da historio
surloke
Mireille GROSJEAN, Svislando
Afrika bunteco ne nur en faŭno kaj flaŭro, sed ankaŭ en lingvoj
surloke

 

Bengt-Arne WICKSTRÖM

10:00-10:30 – Kafo

11:00-12:30 – Dua sesio: Afrikaj lingvoj kaj esperanto

Renato CORSETTI, Italio/Britio
Hic sunt leones: pri la ĵus eldonita vortaro haŭsa-esperanto kaj pri la necesopri esploroj kaj komparoj kun esperanto de la lingvoj de okcidenta Afriko
surloke
Daniel MAXWELL, Usono
Komparo inter Esperanto kaj la svahila
surloke
Élisée BYELONGO ISHELOKE, Kongo
Kiel la svahila kaj Esperanto estu uzitaj por la paco en orienta Afriko
surloke

 

Heidi GOES

12:30-14:00 – Tagmanĝo

14:00-15:00 – Tria sesio: Gravaj homoj en esperantujo

Ilona KOUTNY, Pollando/Hungario
La rolo de István Szerdahelyi en la interlingvistiko kaj esperantologio
rete
Alessandra MADELLA, Italio/Ĉinio
La rilatoj de Cicio Mar kun angla-lingvaj literaturaj medioj en la tridekaj kaj
kvardekaj jaroj
rete

Renato CORSETTI

15:00-16:30 – Kvara sesio: Evoluo kaj uzo de esperanto

Philippe PLANCHON, Francio
Evoluo kaj funkciado de la memstara uzo de afiksoj en Esperanto
rete
Kristin TYTGAT, Belgio
La Internacia Asocio de Policistoj kaj Esperanto
surloke
Ilona KOUTNY, Hungario/Pollando
De socia plurlingvismo kaj komuna lingvo ĝis plurligveco de esperantistoj
rete

Daniel MAXWELL

16:30-16:45 – Kafo


16:45-17:30 – Kvina sesio: Ĝenerala diskuto pri la futuro de esperanto en Afriko

Renato CORSETTI, Italio/Britio
Heidi GOES, Belgio
Mireille GROSJEAN, Svislando
Daniel MAXWELL, Usono
Enkondukoj
surloke

Bengt-Arne WICKSTRÖM

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept