CED

La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) ekzistas por antaŭenigi la sciencan esploradon pri Esperanto kaj ĝiajn multflankajn aplikojn en ĉiuj sferoj de la vivo; prizorgi la kolektadon kaj ellaboradon de findindaj dokumentoj pri Esperanto; kaj subteni la informan laboron ĉe internaciaj organizaĵoj, fakaj kaj sciencaj rondoj, kaj la ĝenerala publiko.

Legu la historion kaj kelkajn vortojn pri la Centro
de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj

CED 70-jara: Bilanco pri la Kontribuoj de Esperantologio al Sociaj, Politikaj kaj Lingvistikaj Fakdebatoj

Loko: Pavillion DeSève, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Dato kaj horo: 11a de aŭgusto 2022, de 09:00 ĝis 17:00
Organizas: Guilherme Fians kaj Mark Fettes
Okazas kadre de la 107a Universala Kongreso de Esperanto

Theorists propose that the brain constantly generates implicit predictions. During language comprehension, such predictions have indeed been observed, but it remains disputed under which conditions these predictions occur. https://mallonge.net/r5

En un día lluvioso en Londres en 1952, después de leer otro artículo periodístico que tergiversaba el #Esperanto como “el idioma universal fallido que ya no se habla”, Ivo Lapenna se levantó de la silla de su oficina y tuvo una magnífica idea... https://mallonge.net/r2

Load More

Legu la programojn kaj detalojn de niaj antaŭaj CED-konferencoj okazintaj inter 2015 ĝis 2021.

Agadkampoj de CED

La agado de CED nuntempe ampleksas jenajn agadkampojn:

La “planlingvaj” esplorkampoj interlingvistiko kaj esperantologio

Internaciaj aspektoj de lingvopolitiko kaj lingvoplanado

Universitataj kursoj kaj studprogramoj pri Esperanto kaj interlingvistiko

Bibliotekaj kolektoj pri Esperanto kaj aliaj planlingvoj

Terminologio, kiel heredanto de la iamaj laboroj de Terminologia Esperanto-Centro

Arkivoj de la revuo

Partneroj

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept