CED

La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) ekzistas por antaŭenigi la sciencan esploradon pri Esperanto kaj ĝiajn multflankajn aplikojn en ĉiuj sferoj de la vivo; prizorgi la kolektadon kaj ellaboradon de findindaj dokumentoj pri Esperanto; kaj subteni la informan laboron ĉe internaciaj organizaĵoj, fakaj kaj sciencaj rondoj, kaj la ĝenerala publiko.

Legu la historion kaj kelkajn vortojn pri la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj

Loko
Dato
Organizas

Politecnico di Torino, Turin, Italy
3a kaj 4a de aŭgusto 2023, de 09 a.t.m. ĝis 12 t.m. 
Javier Alcalde kaj Mark Fettes

Loko: Politecnico di Torino, Turin, Italy
Dato: 3a kaj 4a de aŭgusto 2023, de 09 a.t.m. ĝis 12 t.m. 
Organizas: Javier Alcalde kaj Mark Fettes

Okazas kadre de la 108a Universala Kongreso de Esperanto

75a Datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj: kiu estas la stato de efektivigo de lingvaj rajtoj?

Università di Torino, Centro Aldo Moro, Torino, Italio
28a kaj 29a de julio 2023
Michele Gazzola, Nicole Marinaro, Maria Margherita Mattioda, Marie-Berthe Vittoz

Loko
Dato
Organizas

Loko: Università di Torino, Centro Aldo Moro, Torino, Italio
Dato: 28a kaj 29a de julio 2023
Organizas: Michele Gazzola, Nicole Marinaro, Maria Margherita Mattioda, Marie-Berthe Vittoz

Agadkampoj de CED

La agado de CED nuntempe ampleksas jenajn agadkampojn:

La “planlingvaj” esplorkampoj interlingvistiko kaj esperantologio

Internaciaj aspektoj de lingvopolitiko kaj lingvoplanado

Universitataj kursoj kaj studprogramoj pri Esperanto kaj interlingvistiko

Bibliotekaj kolektoj pri Esperanto kaj aliaj planlingvoj

Terminologio, kiel heredanto de la iamaj laboroj de Terminologia Esperanto-Centro

Kajero 12

2023

Kajero 11

2022

Kajero 10

2021

Kajero 9

2020

Partneroj

Abonu nian Informilon por Interlingvistoj

Select list(s):
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept