CED

La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) ekzistas por antaŭenigi la sciencan esploradon pri Esperanto kaj ĝiajn multflankajn aplikojn en ĉiuj sferoj de la vivo; prizorgi la kolektadon kaj ellaboradon de findindaj dokumentoj pri Esperanto; kaj subteni la informan laboron ĉe internaciaj organizaĵoj, fakaj kaj sciencaj rondoj, kaj la ĝenerala publiko.

Legu la historion kaj kelkajn vortojn pri la Centro
de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj

Loko: Politecnico di Torino, Turin, Italy
Dato kaj horo: 3a kaj 4a de aŭgusto 2023, de 09 a.t.m. ĝis 12 t.m. 
Organizas: Javier Alcalde kaj Mark Fettes

Okazas kadre de la 108a Universala Kongreso de Esperanto

Legu la programojn kaj detalojn de niaj antaŭaj CED-konferencoj okazintaj inter 2016 ĝis 2022.

Agadkampoj de CED

La agado de CED nuntempe ampleksas jenajn agadkampojn:

La “planlingvaj” esplorkampoj interlingvistiko kaj esperantologio

Internaciaj aspektoj de lingvopolitiko kaj lingvoplanado

Universitataj kursoj kaj studprogramoj pri Esperanto kaj interlingvistiko

Bibliotekaj kolektoj pri Esperanto kaj aliaj planlingvoj

Terminologio, kiel heredanto de la iamaj laboroj de Terminologia Esperanto-Centro

Kion CED proponas

Arkivoj de la revuo

Partneroj

Abonu nian Informilon por Interlingvistoj

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept