CED

La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) ekzistas por antaŭenigi la sciencan esploradon pri Esperanto kaj ĝiajn multflankajn aplikojn en ĉiuj sferoj de la vivo; prizorgi la kolektadon kaj ellaboradon de findindaj dokumentoj pri Esperanto; kaj subteni la informan laboron ĉe internaciaj organizaĵoj, fakaj kaj sciencaj rondoj, kaj la ĝenerala publiko.

Legu la historion kaj kelkajn vortojn pri la Centro
de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj

Loko: Politecnico di Torino, Turin, Italy
Dato kaj horo: 3a de aŭgusto 2023, de 09 a.t.m. ĝis 17 p.t.m.
Organizas: Javier Alcade kaj Mark Fettes

Okazas kadre de la 108a Universala Kongreso de Esperanto

Language diversity is under threat. While each language is subject to specific social, demographic and political pressures, there may also be common threatening processes. This article in Nature uses an analysis of 6,511 spoken languages. https://mallonge.net/w6

En novembro 2022 startis la 2-jara magistriga programo pri interlingvistiko kiel specialiĝo kadre de lingvistiko kaj informmastrumado en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando). https://edukado.net/novajhoj?id=882

Load More

Legu la programojn kaj detalojn de niaj antaŭaj CED-konferencoj okazintaj inter 2016 ĝis 2022.

Agadkampoj de CED

La agado de CED nuntempe ampleksas jenajn agadkampojn:

La “planlingvaj” esplorkampoj interlingvistiko kaj esperantologio

Internaciaj aspektoj de lingvopolitiko kaj lingvoplanado

Universitataj kursoj kaj studprogramoj pri Esperanto kaj interlingvistiko

Bibliotekaj kolektoj pri Esperanto kaj aliaj planlingvoj

Terminologio, kiel heredanto de la iamaj laboroj de Terminologia Esperanto-Centro

Arkivoj de la revuo

Partneroj

ALIĜU POR NIA BULTENO

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept