Esperantologia Konferenco 2015

La 38a Esperantologia Konferenco

Retrorigardo kaj antaŭvido: kvardek jaroj da esperantologio

(1975-2015) kaj defioj por la estonteco

Loko: Salono Eurotop, Lille Grand Palais, Lillo, Francio
Dato kaj horo: 30a de julio 2015, de 09:00 ĝis 13:00
Organizis:  Orlando Raola

Okazis kadre de la 100a Universala Kongreso de Esperanto

Pri la

Programo

Prelegoj kaj prelegintoj
Biografiaj notoj pri la prezentintoj

09:00 – 09:15: Bonvenigo kaj Enkonduko

Orlando Raola

9:15 – 10:15: Retrorigarde: Kvar jardekoj de Esperantologio

Detlev Blanke, Humphrey Tonkin, ……. Gotoo kaj Probal Daŝgupta

10:15 – 10:45: Ĝenerala diskuto

Partoprenantaro

11:15 – 12:15: Rigardo antaŭen: Kien Esperantologio?

Vera Barandovska-Frank, Hiroyuki Usui kaj Federico Gobbo

12:15 – 12:45: Ĝenerala diskuto

Partoprenantaro

12:45 – 13:00: Konkludoj

Orando Raola kaj Christer Kiselman

14:40 – 16:30: Afiŝ-montrado kaj diskutado

Partoprenantaro

Fotoj de la kongreso kaj kongreslando dank’ al Geoffrey Greatrex

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept