Esperantologio / Esperanto Studies

Kelkaj vortoj pri

la revuo EES

Aspekto de la unuaj kajeroj.

Esperantologio / Esperanto Studies (EES) estas interfaka revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto kaj Interlingvistiko pli ĝenerale. Ĝi aperigas kontribuojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto. Krom esplor-artikoloj kaj libro-recenzoj, EES ankaŭ publikigas elektitajn kontribuojn prezentitajn en la Esperantologiaj Konferencoj. Ĝi publikigas kontribuojn en Esperanto kaj en la angla lingvo, sed estas principe malferma al kontribuoj ankaŭ en aliaj lingvoj – tiusence, ĝi aparte kuraĝigas la recenzadon de alilingvaj libroj.

EES

Interfaka revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto, inkluzive de eslor-artikoloj kaj libro-recenzoj.
Gvidlinioj por kontribuantoj

ISSN 1311-3496 / e-ISSN 1404-4749

Iom pri ĝia

Historio

Ĝi estis fondita en 1949 de Paul Neergaard (Danlando) sub la nomo Esperantologio, kaj aperis neregule ĝis 1961. En 1999 ĝi estis revivigita kiel Esperantologio / Esperanto Studies fare de Christer Kiselman (Svedio), sub kies redakto aperis ĝis 2018 entute ok kajeroj. En 2019 ĝia eldonanto fariĝis la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED).

Paul Neergaard, 1907–1987 – fondinto de EES, [Biografio de Majorie Boulton en Esperantologio / Esperanto Studies (EES) 1999, n-ro 1]

Pri la revuo kaj ĝia

Redakta komitato

EES celas iĝi libere alirebla loko kie esploristoj havu okazon prezenti siajn verkojn kaj ricevi konsilojn kaj sugestojn de nia redaktoroj kaj revizoroj, en amikeca etoso, dum ni ankaŭ plimultigas fakajn materialojn kaj sciojn pri Esperantologio.

La revuo aperas en du formoj enhave identaj, presite kaj rete. Presitaj versioj de la numeroj 3-8 estas havebla ĉe la eldonejo Kava-Pech, kaj postaj numeroj ĉe la eldonejo Mondial.

Redaktoroj

Humphrey Tonkin (Humanistiko, emerita prezidanto, Universitato de Hartford)

Guilherme Fians (Antropologio, Universitato  de Brasília)

Redakta Komitato

Probal Dasgupta (Lingvistiko, Barata Statistika Instituto, Kolkato)
Sabine Fiedler (Lingvistiko, Universitato de Leipzig)
Christopher Gledhill (Interkulturaj Studoj kaj Aplikata Lingvistiko, Universitato Paris Diderot)
Gotoo Hitosi (Lingvistiko, Tohoku-Universitato, Tokio)
Ilona Koutny (Interlingvistiko, Universitato Adam Mickiewicz, Poznan)
Erich-Dieter Krause (Orientaziaj Studoj, Universitato de Leipzig)
Sergej Kuznetsov (Lingvistiko, Moskova Universitato)
Haitao Liu (Lingvistiko, Zhejiang-Universitato, Hangzhou)
Kaori Nagai (Literaturo, Universitato de Kent)
Marc van Oostendorp (Lingvistiko, Instituto Meertens, Amsterdamo)
Klaus Schubert (Tradukado kaj Faka Komunikado, Universitato de Hildesheim)

Redakta Konsilanto

Christer Kiselman (Komputiko kaj Matematiko, Universitato de Uppsala)

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept