Esperantologio / Esperanto Studies 2020

Rilate al la

Enhavo

PDF-elŝuto de Esperantologio / Esperanto Studies (EES)
Kajero 9 ~ 2020

Enhavo de Kajero 9 ~ 2020

Antaŭparolo

Humphrey Tonkin & Orlando Raola

Paĝoj 6-8

Ĉu tamen eblas pri-Esperanta lingvoscienco? ... aŭ Kiel difi ni kiuj estas la kompetentaj parolantoj kiuj determinas la lingvan regularon?

Markos Kramer

Paĝoj 13 – 26

Zamenhof kaj la liberala-komunuma debato

Esther Schor

Paĝoj 27 – 40

Akademio de Esperanto fronte al novaj taskoj

Christer Kiselman

Paĝo 41 – 54

Ĉu veraj aŭ falsaj amikoj? Leksikaj (mal)koincidoj en la tradukado inter la hispana kaj Esperanto

Maciej Paweł Jaskot

Paĝoj 55 – 76

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept