Stilo de la Revuo Esperantologio / Esperanto Studies

En la revuo Esperantologio / Esperanto Studies referencoj al publikaĵoj kaj la bibliografioj sekvu la jenajn modelojn. Ni per tio orientiĝas laŭ la anglalingva stilo Chicago, sed adaptas ĝin al esperanta kaj internacia uzo.

La ekzemploj montras bibliografiajn informojn tiaj, kiaj ili estu en esperantlingva artikolo. Se la artikolo estas en alia lingvo, la vortoj kaj, red., En, p., eld. kaj similaj estu en la lingvo de la artikolo. La nomoj de aŭtoroj kaj redaktintoj, la titoloj de la publikaĵoj kaj la loko kaj eldonejo estu en la lingvo, en kiu ili aperas en la koncerna publikaĵo.

Monografio

Se la libro estis publikigita kaj en presita kaj en reta formo, indiku la retadreson kaj la daton, kiam vi laste elŝutis ĝin. Same faru, se ĝi aperis nur en la reto.

En la bibliografio

Barandovská-Frank, Věra. 2020. Interlingvistiko. Enkonduko en la sciencon pri planlingvoj. Poznań: Rys. http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/Barandovska_Interlingvistiko_enkonduko.pdf (09.04.2021)

Fiedler, Sabine kaj Cyril Robert Brosch. 2022. Esperanto – Lingua Franca and Language Community. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. https://doi.org/10.1075/wlp.10 (15.09.2022)

Minnaja, Carlo. 2018. Historio de la Akademio de Esperanto. Milano: Itala Esperanto-Federacio.

Referencoj en la manuskripto

(Barandovská-Frank 2020, 27)
(Fiedler kaj Brosch 2022, 121–134)

Artikolo

Publikigita en artikolara volumo

En la bibliografio

Kiselman, Christer. 2016. “Lingva riĉo kaj la postuloj de la terminologio.” En Lingua, politica, cultura. Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti redaktis Federico Gobbo, 125–135. New York: Mondial.

Stria, Ida. 2018. “Vivanta lingvo. Ĉu ekzistas unueca bildo de la mondo de esperantistoj?” En Ludwik Zamenhof. Okaze de la centa datreveno de la morto. Aktoj de la kunveno Romo, 11 dicembro 2017, 99–106. Roma: Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma. http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/IdaS_Bildo_de_la_mondo_2017.pdf (09.04.2021)

Referencoj en la manuskripto

(Kiselman 2016, 126)
(Stria 2018, 102–104)

Artikolo

Publikigita en revuo

En la bibliografio

Aray, Başak. 2019. “Louis Couturat, Modern Logic, and the International Auxiliary Language.” British Journal for the History of Philosophy 27, kajero 5: 979–1001. https://doi.org/10.1080/09608788.2018.1563767 (13.02.2020)

Wüster, Eugen. 1955. “La terminoj ‘esperantologio’ kaj ‘interlingvistiko’.” Esperantologio 1: 209–214

Referencoj en la manuskripto

(Aray 2019,  981–982)
(Wüster 1955, 213)

Retpaĝo

En la bibliografio

Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. 2023. Interlingvistiko. https://interlingvistiko.net/ (12.11.2023)

Tekstaro de Esperanto. s. j. https://tekstaro.com/tekstaro.html (12.11.2023)

Referencoj en la manuskripto

(Centro… 2023)
(Tekstaro… s. j.)

Se vi renkontas pli komplikitajn kazojn aŭ se vi dubas pri la ĝusta indikaro, bonvolu konsulti la redaktorojn.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept