Nitobe-Simpozio 2007

Retrorigardo al

Nitobe-Simpozio 2007

Postsimpozia raporto

Aktoj de la 5a Nitobe-Simpozio: ‘Al justa lingvopolitiko en Azio‘ (tri-lingva; detaloj sube)

Tokio, Japanio

2a – 3a de aŭgusto 2007

Temo: Europaj lingvoj kaj aziaj nacioj: pasinteco, politiko, potencialo. 

Konferencejo: La internacia kongresejo de la Sophia-Universitato en Tokio.

La simpozio estis aranĝita de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), kaj la Eŭropa Instituto de la Sophia-Universitato kune kun Japana Esperanto-Asocio. Financan subtenon ricevis la simpozio de Esperantic Studies Foundation

5a Nitobe-Simpozio

Kunteksto kaj Celoj

En la procezo de moderniĝo en Azio, eŭrop(deven)aj lingvoj rolis ŝlosile. Unuflanke eŭropaj lingvoj servis kiel instrumento de koloniisma regado, aliflanke ili estis bonvenigitaj kiel iloj por la enkonduko de modernaj teknikoj kaj ideoj el okcidento. Nun, post kelkcent jaroj, kelkaj eŭropaj lingvoj enradikiĝis en aziaj landoj, aliaj lingvoj perdis siajn antaŭjn gvidajn poziciojn sed daŭre tenas sian lokon en la socio. Eŭropaj lingvoj do iĝis parto de la azia historio kaj integra parto de la azia nuno.

La simpozio levis la demandon ĉu eblas elformuli internacian lingvan politikon unike azian fronte al la jam enradikiĝintaj europaj lingvoj, aŭ ĉu ĉiu lando simple iru sian propran vojon? Kaj ĉu, se temas pri lingvopolitiko, la vortoj ‘europa’ kaj ‘tutmonda’ estas nuraj sinonimoj, aŭ ĉu la aziaj lingvoj havas internacian lingvopolitikan rolon kaj tutmondiĝo havas sian unike azian aspekton?

Organizo kaj Strukturo

La programo konsistis el prelegoj de invititaj prelegantoj, prezentoj de formalaj referaĵoj de invititoj, kaj ĝenerala debato kaj diskutado.

Subtemoj
1. Enkondukaj prelegoj
2. Problemoj kaj defioj de la tutmonda lingva reĝimo
3. Ĉu nur-angla Azio? – La rolo de la angla lingvo en Azio
4. Eŭropdevenaj lingvoj en Azio: i.a. la franca, la germana, la portugala kaj Esperanto

Interpretado estis disponebla en la japana, angla kaj Esperanto. 

[Partopreno estis laŭ invito.]

Organizis la simpozion Kimura, Goro (loka ĉeforganizanto de la evento)

Prelegoj kaj Prelegintoj

[Listo ne kongruas kun la suba programo]

Prelegoj faritaj dum la simpozio:

 • Jean-Claude Hollerich: Eŭropa gramatiko en Azio
 • Humphrey Tonkin: La Nitobe-procedo en azia kunteksto
 • Masahiro Sato: La interponta ideo de Nitobe kaj helplingvo
 • Kimura Goro: Internaciaj lingvoj, fremdaj lingvoj kaj minoritataj lingvoj: interrilateco de lingvaj problemoj
 • Richard B. Baldauf: Sukceso kaj malsukceso en lingva planado por eŭropaj lingvoj en aziaj nacioj
 • Tove Skutnabb-Kangas: Lingvaj homaj rajtoj en edukado – tro malmulte, tro malfrue?
 • Hugo Cardoso: Kion signifas eŭropa? Defio de intenskontaktaj variaĵoj por lingva klasifiko
 • Sergej Anikejev: Rusa kulturo kaj japana socio
 • Zegimaa Choidon: Eŭropaj lingvoj kaj Mongolio
 • Atsushi Ichinose: Reviviĝo de la portugala en Azio
 • Izumi Kunihisa: La franca lingvo en la japana socio
 • Usui Hiroyuki: Esperanto por “venki Eŭropon”: soci-evoluisma interpreto en Japanio
 • Marek Koscielecki: La kultivado de fremdlingva edukado en la japana kultura kunteksto
 • Robert Phillipson: La nova lingvo-imperia ordo: lecionoj eŭropaj kun tutmonda signifo
 • Kawahara Toshiaki: Anglalingva edukado kaj lingvopolitiko en Eŭropo
 • Feng Zhiwei: La rolo de la angla lingvo en Ĉinio
 • Joseph Errington: Koloniismo, naciismo kaj la disvastiĝo de lingvoj de pli vasta komunikado
 • E. Annamalai: La angla en la lingvoekologio de Barato
 • Probal Dasgupta: La vivanteco de gepatraj lingvoj: uzi la tradukadon kiel kultivilon
 • Totok Suhardijanto: La indoneza inter aliaj  lingvoj en Indonezio
 • Amri Wandel: La angla en azia scienco
 • Mark Fettes: Esperanto, ĉu azia lingvo?

Programo

Ĵaŭdo, 2-a de Aŭgusto

9:30-11:00 Malferma sesio Gvidis: Kimura, Goro Christoph (Universitato Sophia)

 • Jean-Claude Hollerich (Universitato Sophia): ‘Eŭropa gramatiko kaj aziaj lingvoj’;
 • Satoo, Masahiro (Osaka Urba Universitato): ‘Nitobe Inazo kaj eŭropaj lingvoj’;
 • Humphrey Tonkin (Universitato de Hartford): ‘La Nitobe-procedo en azia kunteksto’.

11:15-13:00 Ĉefa sesio: Problemoj kaj defioj de lingvopolitiko en Azio
Gvidis: Mark Fettes (Universitato Simon Fraser)

 • Kimura, Goro Christoph (Universitato Sophia): ‘Tema enkonduko’;
 • Richard Baldauf (Universitato de Kvinslando): ‘Ebloj kaj limigoj de lingvoplanado – la azia sperto’.
  Ĝenerala diskutado

13:00-14:00 Ronda tablo (1) Grupa diskutado

14:00-18:00 Podia sesio (1) La rolo de eŭropaj lingvoj en moderna Azio
Gvidis: Ulrich Lins (DAAD: Germana Akademia Interŝanĝa Servo)

 • Zegiimaa, Choidon  (Nacia Akademio por Lingvopolitiko, Mongolujo): ‘Roloj de eŭropaj lingvoj en la evoluo de Mongolujo: la pasinteco kaj estonteco’;
 • Izumi, Kunihisa (Universitato Sophia): ‘La franca lingvo en Japanujo’;
 • Ichinose, Atsushi (Universitato Sophia): ‘La portugala – ĉu azia lingvo?’;
 • Usui, Hiroyuki (Japana Esperanto-Instituto): ‘Esperanto en Japanujo’;
  Komentoj: Tanaka, (Kacuhiko-Universitato Hitotsubashi).

Vendredo, 3-a de Aŭgusto
9:30-13:00 Podia sesio (2): La angla en Azio – indiĝenigo kaj kontraŭargumentoj
Gvidis: A. Giridhar Rao

 • Robert Phillipson (Kopenhaga Komerca Lernejo): ‘La hegemonio de la angla’;
 • (nekonata): ‘La angla en Japanujo’;
 • Feng, Zhiwei (Ŝtata Lingvo-Komisiono, Ĉinujo): ‘La rolo de la angla en Ĉinujo’;
 • Joseph Errington (Universitato Yale): ‘Lingvo en Indonezio’;
 • E. Annamalai (Universitato Yale): ‘Mastrumi lingvan diversecon en Barato’;
  Komentoj: (nekonata)

13:00-14:00 Ronda tablo (2) Grupa diskutado

14:00-18:00 Podia diskuto (3) Identeco, lingvaj rajtoj kaj transnaciismo en Azio
Gvidis: Humphrey Tonkin (Universitato de Hartford)

 • Tove Skutnabb-Kangas (Universitato de Roskilde): ‘Lingvaj homaj rajtoj’;
 • Probal Dasgupta (Barata Statistika Instituto): ‘Onklina lingvo? La angla en Barato’;
 • Yang, Zhiqiang (Gŭiĝoŭa Universitato): ‘Minoritataj lingvoj en Ĉinujo’;
 • Hirataka, Fumiya (Universitato Keio): ‘Plurlingvismo en Japanujo’;
 • Mark Fettes (Universitato Simon Fraser, Kanado): ‘Interlingvismo en azia kunteksto’.
  Ĝenerala diskutado
Postsimpoziaj Raportoj

Pluraj el la artikoloj prezentitaj ĉe la Tokia simpozio (tiuj de Tonkin, Fettes kaj Cardoso) aperis en volumo 1 de Sophia Journal of European Studies, vol. 1 (2008) – speciala numero de ĉi tiu revuo.

Estis ankaŭ pli kompleta raporto tri-lingva, kune publikigita en 2008 de la Eŭropa Instituto de Sophia-Universitato kaj Japana Esperanto-Instituto.

Al justa lingvopolitiko en Azio / Towards Equitable Language Policy in Asia / Azia ni okeru kouseina gengoseisaku ni mukete

Kontribuantoj redaktoroj Goro Christoph Kimura kaj Naoko Yoshida. Tokio, 2008.

PDF elŝuto (ekstera retejo).

Raporto aperinta en ‘Informilo por Interlingvistoj’, 2007 (4) numero 63, paĝoj 2-3

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept