Nitobe-Simpozio 1999

Retrorigardo al

Nitobe-Simpozio 1999

Postsimpozia raporto

Berlino, Germanio

2a – 3a de aŭgusto 1999

Temo: Tutmondiĝo kaj lingva diverseco

Konferencejo

La simpozio estis aranĝita de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). Financan subtenon ricevis la simpozio de Esperantic Studies Foundation

3a Nitobe-Simpozio

Kunteksto kaj Celoj

La prelego-temoj bone karakterizis la celojn de la simpozio, nome konsciigi pri lingva samrajteco kaj per tio kontribuante al la pli bona kompreno de la lingvopolitika potencialo de uzo de internacia planlingvo Esperanton kiel mondlingvon. 

Organizo kaj Strukturo

La simpozio estis aranĝita en la kadro de 84-a Universala Kongreso de Esperanto

Interpretado 

[Partopreno estis laŭ invito.]

Organizis la simpozion Detlev Blanke

Prelegoj kaj Prelegintoj

La ĉi-subaj prelego-temoj bone karakterizas la celojn de la simpozio:

  • Ulrich Ammon: ‘La plej gravaj lingvoj en Eŭropo kaj la Eŭropa Unio’; 
  • Tove Skutnabb-Kangas: ‘Kiel novaj evoluoj en lingvaj rajtoj povas stimuli la lingvodiversecon?’;
  • Claude Piron:  ‘Psikologiaj aspektoj de la lingvo-problemo’;
  • Rainer Arntz: ‘Multlingva Eŭropo – defio por la teknika interkomunikado’;
  • Robert Phillipson: ‘La angla kiel internacia lingvo: Kelkaj politikaj, pragmataj kaj lingvistikaj aspektoj’;
  • Fawzia Alashmawi:  ‘La klasika araba lingvo kiel unu el la oficialaj lingvoj de la Unuiøintaj Nacioj: lingvistika unueco kaj dialekta diverseco’;
  • Bojan Brezigar; ‘La nuna stato de lingvoj kaj la situacio de minoritataj aŭ regionaj lingvoj’.

El ‘Informilo por Interlingvistoj’, numero 30, 1999 (3), paĝoj 5-6, 

Programo

Lundo, 2a de aŭgusto

09.30-10.00 Hans Erasmus: Enkonduko

10.00-10.15; Demandoj

10.15- 11.00 Prof. Dr. Ulrich Ammon (Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg): “La plej gravaj lingvoj en Eŭropo kaj en la Eŭropa Unio’ 

11.00-11.15: Demandoj

11.15-12.00 Dr. Tove Skutnabb-Kangas (Universitato de Roskilde, Danlando): ‘Kiel lastatempaj evoluoj pri lingvaj rajtoj povas
antaŭenigi lingvan diversecon’.

12.00-12.15: Demandoj

14.00-14.45 Prof. Claude Piron (Universitato de Ĝenevo): ‘Psikologiaj aspektoj de la lingvo-problemo’.

14.45-15.00: Demandoj

15.00-15.45 Prof. Dr. Florian Coulmas (Lehrstuhl Modernes Japan, FB3 Gerhard-Mercator-Universität,
Duisburg): ‘Das Sprachenproblem in Japan und Asien’.

15.45-16.00: Fragen (Demandoj)

16.30- 17.15 Sinjorino Emma Bonino [parotpreno ne konfirmita] (Eŭropa Komisiono): ‘La lingva problemo kaj la konsumanto’

17.15- 17.30: Demandoj

Mardo, 3a de aŭgusto 

09.00-09.45 Prof. Dr. Reiner Arntz (Universität Hildesheim): ‘Das vielsprachige Europa-eine Herausforderung für
die Fachkommunikation’ ‘Multlingva Eŭropo – defio por la teknika interkomunikado’

09.45-10.00 Fragen (Demandoj)

10.00-10.45 Dr. Robert Phillipson (Universitato de Roskilde, Danlando; membro de la estraro de la Eŭropa Lingvo
Konsilio): ‘La angla kiel internacia lingvo: iuj politikaj, pragmataj kaj lingvaj aspektoj

10.45-11.00: Demandoj

11.00-11.45 Dr. Fawzia Alashmawi (Professeur d’Université à l’Unité Arabe et de Civilisation Islamique, Universitato de Ĝenevo): ‘Klasika araba kiel unu el la oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj: Lingva Unueco kaj Dialektika
Diverseco’.

11.45-12.00: Demandoj 

13.30-14.15 Sinjoro Bojan Brezigar (Prezidanto de la Eŭropa Buroo por Malpli Uzataj Lingvoj): ‘Nuna lingva situacio kaj pozicio de minoritataj aŭ regionaj lingvoj’

14.15-14.30: Demandoj 

14.30-15.15 Sinjoro Eldr-Gil-Robles [partopreno ne konfirmita] (Prezidanto de la Eŭropa Parlamento): ‘La lingva problemo kaj la eŭropa Parlamento’.

15.15-15.30: Demandoj 

15.30-16.30 Diskuto pri avantaĝoj de ‘denaskaj parolantoj’ de reganta lingvo i.a. surbaze de skriba kontribuoj. Enkonduko de Prof. Charles Dockery, Profesoro de la  franca ĉe Davidson College, Usono. 

17.00 Taksado kaj Konkludoj

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept