Esperantologio / Esperanto Studies 1949 ~ 1961

Rilate al la

Enhavo

1949 ~ 1961
La unua Kajero

De 1949 ĝis 1961, Paul Neergaard (1907–1987) redaktadis la revuon Esperantologio. Aperis entute ses kajeroj, kiuj ankoraŭ ne estas ciferece disponeblaj, sed kies enhavo estas sube listigita.

Esperantologio

Volumo I, Numero 1, pp. 1–80, Aŭgusto 1949

 •  Paul Neergaard: Enkonduko;
 • Paul Neergaard: Introduction;
 • Vilho Setälä: Lingva esprimkapablo kiel funkcio de la vorttrezoro;
 • G. Waringhien: La akuzativo en Esperanto, el teoria kaj interlingvistika vidpunkto;
 • Olav Reiersol and R. C. Marble: A comparison between word formation in Esperanto and English;
 • J. Régulo Pérez: Hispanidaj neologismoj en Esperanto;
 • Paul Neergaard: Bibliografio de esperantologia literaturo 1940–1948;
 • Notoj (Universitataj katedroj de Esperanto, k.a.).

Volumo I, Numero 2, pp. 81–144, Junio 1950

 •  W. E. Collinson: The internationality of some Esperanto affixes;
 • N. Kawasaki: Esperantigaj principoj de japanaj vortoj;
 • F. I. Wiener: Ĝemelaj radikoj;
 • Leo Blaas: Statistiko de 50 000 tekstvortoj;
 • Paul Neergaard: Bibliografio de esperantologia literaturo 1940–1948 (II);
 • Referatoj. Recenzoj (Manders: Interlingvistiko kaj esperantologio, 1950);
 • Notoj (Universitataj katedroj de Esperanto II, Ricevitaj publikigaĵoj, k.a.).

Volumo I, Numero 3, pp. 145–208, Marto 1951

 •  F. I. Wiener: Ŝajnprefiksoj;
 • Cecil Bean: Pri la ritmoj en Esperanto;
 • Leo Blaas: Statistiko de 50 000 tekstvortoj (daŭrigita);
 • Vilho Setälä: La Zamenhofa Hamlet-traduko;
 • Koncizaj komunikoj:
  ▪ W. E. Collinson: Noto pri la artikolo “The internationality of some Esperanto affixes”
  ▪ Marek Wajsblum: Internacieco de kelkaj Esperantaj afiksoj
  ▪ Paul Neergaard: Neatentitaj Zamenhofaj tekstoj

Volumo I, Numero 4, pp. 209–256, Julio 1955

 • Eugen Wüster: La terminoj “esperantologio” kaj “interlingvistiko”;
 • C. A. ten Seldam: Klopodo pri starigo de sistemo de kvazaŭ-afiksoj en Esperanto;
 • Paul Neergaard: Bibliografio de esperantologia literaturo 1940–1948 (III);
 • Nekrologoj:
  ▪ Camille Aymonier (de G. Waringhien)
  ▪ Alice Vanderbilt Morris (de William Solzbacher)
  ▪ G. J. Ramstedt (de Vilho Setälä)
  ▪ Leo Blaas (de Eugen Wüster);
 • Referatoj. Recenzoj:
  ▪ Gode & al.: Interlingua-English Dictionary, 1951 (de Paul Neergaard)
  ▪ Bastien: Naŭlingva etimologia leksikono, 1950 (de Paul Neergaard)
  ▪ Waringhien: Plena vortaro de Esperanto, Suplemento, 1954 (de Paul Neergaard);
 • Notoj (Universitataj katedroj de Esperanto III, k.a.);
 • Komuniko al la abononantoj. Communication to the subscribers;
 • Indekso de temoj kaj aŭtoroj

Volumo II, Numero 1, pp. 1–72, Novembro 1959

 • W. E. Collinson: Germanic elements in the vocabulary of Esperanto;
 • J. R. G. Eisbrucker: Pri la vortfarado en Esperanto;
 • D. B. Gregor: La kondicionalo; Andreo Albault: Eseo pri la dinamiko de la Esperanta vortfarado;
 • Koncizaj komunikoj:
  ▪ Naokazu Kawasaki: Esperanta elparolo kaj japanoj
  ▪ Hugo Sirk: Ĉu DE aŭ PER?;
 • Notoj (Universitataj katedroj de Esperanto IV, k.a.)

Volumo II, Numero 2, pp. 73–168, Julio 1961

 • K. Kalocsay: Waringhien (poemo); Portreto de Gaston Waringhien;
 • Paul Neergaard: Gaston Waringhien, 1901–1961;
 • Edmond Privat: Hommage à Gaston Waringhien;
 • William Auld: Neoficialaj vortoj en la poezio de Hohlov kaj Miĥalski;
 • Andreo Albault: Etimologio, pra-Esperanto kaj Mistrala lingvo;
 • W. E. Collinson: Pri kelkaj kulturvortoj;
 • D. B. Gregor: La funkcio de la derivita adverbo en Esperanto;
 • H. A. de Hoog: Interplektitaj frazoj;
 • K. Kaloscay: La waringhiena verbodivid;
 • N. Kawasaki: Konsonantkombinoj ĉe radikkomenco;
 • Paul Neergaard: Demokrateco ĉe vortelekto kaj vortderivo en lingvo internacia;
 • W. Manders: “Latino macaronico”;
 • Kenĵi Ossaka: Gramatika karaktero de la sufiksoj “in” kaj “um”;
 • J. Régulo Pérez: Ĉu Nepalo aŭ Nepalujo?;
 • Ebbe Vilborg: Esperantigo de grekaj nomoj;
 • Vilho Setälä: Pri la artikolo, precipe en esperanto;
 • J. C. Wells: Indikoj per Esperanto de angla prononco
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept