Esperanto en Universitatoj:
Programo por Interlingvistika Subteno

Fotita de: Andrzej Szozda

La Programo por Interlingvistika Subteno estas administrata de internacia komisiono sub la aŭspicio de CED. Kunlabore kun Esperantic Studies Foundation (ESF), ĉi tiu programo aljuĝas malgrandajn subvenciojn (maksimume 2000 USD) por helpi fakulojn kaj jam spertajn studentojn plenumi esplorojn en la fakoj lingvoplanado, interlingvistiko, transnacia lingvopolitiko, lingva justeco, kaj planlingvoj (inkluzive Esperanton). La subvencioj povas subteni aĉeton de (aŭ aliron al) esploraj materialoj, partoprenon en konferencoj, vojaĝadon al esplorbibliotekoj, subtenon de kampolaboro, evoluigon de retejoj kaj kostojn de publikigo, inter aliaj. Ĉi tiuj subvencioj estas aljuĝataj konkurse.

Gvidlinioj kaj kriterioj por la kandidatiĝo

Pli grandan ŝancon de sukceso havos tiuj subvencipetoj kiuj plej bone kongruas kun la prioritatoj kaj fokusoj de CED. Tamen, CED bonvenigas novdirektajn proponojn kaj foje financas proponojn ekster siaj tujaj prioritatoj. Proponoj estu verkitaj en Esperanto aŭ la angla, kvankam la esploroj mem povas okazi en iu ajn lingvo.

Se vi petas subvencion por partopreni en konferenco, bonvole respondu en la kandidatiĝa formularo ĉu vi prezentos referaĵon. Se temas pri subteno por esplorado kaj/aŭ kampolaboro, menciu kiujn planojn vi havas koncerne publikigon kaj disvastigon de la rezultoj. Tamen, se la subvencipeto celas evoluigon de retejoj, klarigu kiun celon havos la retejo, kiom ampleksa ĝi estos, kian efikon de la projekto oni antaŭvidas, kaj kiujn planojn vi havas por ĝia longdaŭra ĝisdatigo. Se la subvencio estos uzata por subteni la publikigon de monografio aŭ alia eldonaĵo, klarigu kiun laboron oni jam kompletigis, kiun legantaron oni celas, kiuj konkurencaj verkoj jam ekzistas en tiu ĉi kampo, kaj kiun efikon la verko celas.

La temposkemo por pagoj kaj projektaj rezultoj estos interkonsentita kun la sukcesa subvencipetanto. Pagoj dependos de liverado de la promesitaj rezultoj kaj kutime okazos en du aŭ pliaj etapoj, tiel ke la fina parto de la subvencio estos pagita je kompletigo de la projekto (se tia dispartigo de la pago malhelpus la realigon de la esploro, alia aranĝo estas ebla). Kutime la mono de la subvencio devos esti uzata ene de unu jaro post ĝia aljuĝo.

Postuloj al la subvenciuloj

CED celas travideblecon kaj alireblecon en la funkciado de la Programo por Interlingvistika Subteno. Tiucele, sukcesa kandidato por subvencio devas liveri jenajn materialojn (en Esperanto, la angla, aŭ eventuale alia lingvo laŭ interkonsento), aldone al aliaj esplorrezultoj:

  • Bildon kaj vortumon pri la kandidato kaj ties laboro, por afiŝo en la sociaj retprofiloj kaj kanaloj de CED;
  • Mallongan artikolon por la blogo ESF Connected, de nia partnera fondaĵo ESF;
  • Priskribon de la subvenciata esplorprojekto por la novaĵletero de CED, Informilo por Interlingvistoj (IpI), kaj ties anglalingva versio Information for Interlinguists (IfI);
  • Finan raporton kun la rezultoj de la esploro, projekto aŭ evento, kun eventuala mencio pri estontaj planoj.

CED ankaŭ povas peti aliajn liveraĵojn depende de la specifaĵoj de la subvenciata projekto. Ricevi subvencion de CED implicas akcepton de tiuj kondiĉoj.

Kiel kandidatiĝi

La subvencipeta formularo estas disponebla en la angla (paĝo 1) kaj Esperanto (paĝo 2). La kandidato povas elekti inter tiuj lingvoj por sia propono. La pritaksado de la kandidatiĝoj baziĝos sur la jenaj informoj:

  • Resumo de la proponata esploro, projekto aŭ evento (100-150 vortoj);
  • Priskribo de antaŭvidataj rezultoj kaj liveraĵoj (ekzemple, artikolo, libro, esplorraporto, retejo);
  • Buĝeto;
  • Mallongaj biografioj de la kandidatoj, inkluzive de iliaj kvalifikaĵoj por partopreni en la projekto;
  • Klarigo pri la kongruo de la projekto kun la prioritatoj de CED;
  • La nomo kaj kontakt-informoj de tri homoj kiuj povos provizi referencojn pri la kandidatoj.

Por kandidatiĝi, sendu la kompletigitan formularon kun la informoj supre al la retadreso ced@interlingvistiko.net.

Aktuale, CED pretas konsideri subvencipetojn je ajna dato. Povas esti ke estonte necesos starigi fiksitajn limdatojn. Laŭeble, subvencipetantoj ricevos la rezultojn pri la kandidatiĝo ene de unu monato.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept