Esperanto en Universitatoj

Fotita de: Andrzej Szozda

Kelkaj vortoj pri

Esperanto en Universitatoj

Esplorado kaj instruado pri interlingvistiko okazas grandparte (sed ne nur) kadre de universitatoj tra la mondo. Kadre de sia streboj evoluigi la kampon de interlingvistiko, CED laboras por interligi kaj subteni universitatajn esploristojn, docentojn kaj studentojn kiuj okupiĝas pri kursoj, studprogramoj, disertaĵoj kaj esplorprojektoj pri temoj kiel Esperanto kaj aliaj planlingvoj, lingva justeco, transnacia komunikado kaj lingvopolitiko.

Subtenoj al

Studprogramoj kaj Katedroj​

Konkretaj agadoj de CED rilate universitatojn inkluzivas la jenajn:

  • Praktika kaj financa subteno al katedroj pri Interlingvistiko kaj Esperanto, ekzemple ĉe la Universitato de Amsterdamo;
  • Organizado kaj kunfinancado de stipendioj por studentoj, ekzemple ĉe la Interlingvistika Programo de la Universitato Adam Mickiewicz;
  • Subteno de simpozioj kaj konferencoj;
  • Ellaborado kaj eldonado de universitat-nivelaj materialoj, kiel manlibroj kaj instrumaterialoj;
  • Kunvenigo de kursgvidantoj kaj esploristoj por diskuti kaj plani diversajn formojn de kunlaboro.

Se vi estas universitatano kaj havas proponon rilate al la ĉi supraj agadkampoj, kontaktu nin.

Programo por

Interlingvistika Subteno

La Programo por Interlingvistika Subteno estas administrata de internacia komisiono sub la aŭspicio de CED. Kunlabore kun Esperantic Studies Foundation (ESF), ĉi tiu programo aljuĝas malgrandajn subvenciojn (maksimume 2000 USD) por helpi fakulojn kaj jam spertajn studentojn plenumi esplorojn en la fakoj lingvoplanado, interlingvistiko, transnacia lingvopolitiko, lingva justeco, kaj planlingvoj (inkluzive Esperanton). La subvencioj povas subteni aĉeton de (aŭ aliron al) esploraj materialoj, partoprenon en konferencoj, vojaĝadon al esplorbibliotekoj, subtenon de kampolaboro, evoluigon de retejoj kaj kostojn de publikigo, inter aliaj. Ĉi tiuj subvencioj estas aljuĝataj konkurse. Legu pli pri kiel kandidatiĝi al la Programo por Interlingvistika Subteno ĉi tie.

Mentorada Programo por

Novaj Esploristoj

Ĉu vi estas (relative) nova al la kampo de interlingvistiko, kaj serĉas gvidon kaj subtenon en via esplorado? CED proponas servon por ligi vin kun sperta esploristo, kiu povas doni konsilojn, komentojn, kaj kunlaboron laŭ viaj celoj kaj bezonoj. Mentorada rilato havas limigitan daŭron kaj celas interalie la realigon de publikaĵo pri via esploro, en faka revuo aŭ konferenco. Legu pliajn detalojn pri la Mentorada Programo ĉi tie.

Esperanto en Universitatoj

Laŭ Historia Perspektivo

Dum la historio de Esperanto, pluraj docentoj sukcese enkondukis kursojn pri Esperanto kaj interlingvistiko kadre de siaj institucioj. La plej longdaŭra tradicio pri tio ekzistas ĉe la Universitato de Liverpool, danke al John Buchanan, kiu starigis fonduson en 1931 por tie instrui Esperanton kaj interlingvistikon. Ĉi tiu fonduso daŭre ebligas prelegojn, atelierojn, kaj stipendion por doktoriĝantoj.

En Nederlando, Esperanto estas instruata ĉe la Universitato de Amsterdam ekde 1948. En 1997, laŭ iniciato de Hans Erasmus, estis starigita eksterordinara katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto. Unue gvidata de Marc van Oostendorp, en 2002 la katedro estis transprenita de Wim Jansen, kiu gvidis ĝin dum 11 jaroj. En 2013 Federico Gobbo transprenis la katedron kaj restas en tiu rolo ĝis nun. La katedrulo ĉiujare gvidas du kursojn, pri Esperanto kaj pri interlingvistiko, kaj krome plenumas esplorojn sur la kampo de la interlingvistiko kun aparta atento al la teorio kaj praktika uzo de planlingvoj.

En Hungario, pli precize en Budapeŝto, István Szerdahelyi fondis ampleksan esperantologian fakon ĉe la Universitato ELTE en 1966, proponante finan diplomon (egalvaloran al magistriĝo). Li formis plurajn el la nunaj agantoj pri Esperanto en universitatoj, inter ili Ilona Koutny, kiu post transloĝiĝo al Pollando, fondis la postdiplomajn Interlingvistikajn Studojn ĉe la Universitato Adam Mickiewicz (UAM), en Poznań. La Interlingvistikaj Studoj lanĉis sian unuan grupon en 1998 kaj daŭre ĉiun trian jaron la sekvan. Per tri-jara studado, ĉi tiu programo formas interlingvistojn, esperantologojn kaj instruistojn kun firma kaj larĝa teoria bazo kaj utilaj praktikaj konoj. Eblas ankaŭ doktoriĝi pri interlingvistika aŭ esperantologia temo ĉe UAM.

En Germanio, de 1988 ĝis 2007, Detlev Blanke lektoris pri interlingvistiko en la Humboldt-Universitato en Berlino. Poste, ĝis 2023, Sabine Fiedler okazigis kursojn pri interlingvistiko en la Universitato de Leipzig. Ambaŭ ludis gvidajn rolojn en la Gesellschaft für Interlinguistik, la plej aktiva landnivela organizaĵo sur tiu kampo en la mondo.

En Ĉinio en 2018 estis kreita Esperanto-fako ĉe la Universitato de Zaozhuang, kiu donas bakalaŭran diplomon al la studentoj kiuj kompletigas kvar-jaran programon. Kvankam aliaj universitatoj en Ĉinio, Koreio kaj Japanio gastigas kursojn pri Esperanto kaj foje pri interlingvistiko, mankas aktuala supperrigardo pri tiu agado.

En pluraj universitatoj tra la mondo, Esperanto kaj/aŭ interlingvistiko estas laŭokaze instruataj (vidu pli kompletan liston ĉi tie). Ankaŭ la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj donas atenton al tiu kampo, aldone al sia ĉefa fokuso pri lerneja instruado. La defio al CED estas kuraĝigi pli da tiaj eblecoj.

Ŝlosilaj homoj en la starigo de universitataj fakoj
D-ro John Buchanan
John Buchanan, Universitato de Liverpool
István Szerdahelyi, Universitato ELTE
Detlev Blanke, Humboldt-Universitato
Ilona Koutny, Universitato Adam Mickiewicz
Sun Mingxiao
Sun Mingxiao, Universitato de Zaozhuang
Eltrovu pli pere de niaj

Partneroj

CED laboras man-en-mane kun Esperantic Studies Foundation. Kune, CED kaj ESF sukcese progresigas agadon en diversaj agadkampoj, inkluzive en universitataj medioj.

Kaj kun la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) CED same kunlaboras. ILEI havas ĉe sia retejo apartan sekcion pri universitata agado.

Nia dulingva partnera retejo ESF Academic  entenas multajn informojn kaj novaĵojn pri niaj agadoj en kaj pri Esperanto en universitatoj, inkluzive listojn de esperanto-parolantaj profesoraj kaj lektoroj, studentaj kluboj, universititaj retpaĝaroj, rimedoj, kaj eldonaĵoj.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept