Interlingvistiko kaj Esperantologio

Kelkaj vortoj pri

Interlingvistiko

Guilherme Fians

Respondeca Estrarano
Guilherme Fians

Kontakti Guilherme rilate Interlingvistikon: interlingvistiko(ĉe)interlingvistiko.net

Esperanto estas multrilate unika fenomeno – kaj, samtempe, ĝin formis kaj direktis influoj lingvaj, komunikaj, sociaj, kulturaj, politikaj, historiaj, psikologiaj kaj aliaj. Kompreni tiujn influojn estas la celo de la esperantologio. Tiu esplorkampo ekzistas preskaŭ tiel longe kiel la lingvo mem – certe ekde la fruaj jaroj de la 20-a jarcento. Ĉar la lingvo kaj ĝia komunumo plu disvolviĝas kaj adaptiĝas responde al mondaj evoluoj, malkovriĝas ĉiam novaj aspektoj; temas pri esplorkampo dinamika kaj diverseca.

Esperanto estas studobjekto ankaŭ de dua, proksima esplorkampo, interlingvistiko. Tiu ĉi estis konceptita unue kiel scienco pri “artefaritaj” aŭ “planitaj” lingvoj – unuavice tiuj celitaj por internacia komunikado, sed kompreneble estas facile gliti de tie ĝis lingvoprojektoj konceptitaj surbaze de filozofiaj aŭ artaj principoj, kaj finfine ankaŭ al lingvoj kreitaj por romanoj, filmoj k.s. Pli lastatempe, alia branĉo de la interlingvistiko emfazas la uzadon de lingvoj en internacia komunikado, kaj do fokusiĝas unuavice al sociaj, politikaj kaj teknologiaj faktoroj.

Konferencoj pri

Esperantologio

Defioj por lingvoj kaj komunikado en mondo virtuale kunligita

Sub la aŭspicio de CED, la ĉi-jara konferenco okazos fine de julio, kadre de la 2a Virtuala Kongreso de Esperanto. La organizantoj bonvenigas ĉiujn ĉeesti la prelegojn kaj partopreni la publikan debaton kiuj okazos kadre de la Esperantologia Konferenco.

La konferenca temo tuŝas la formon de la konferenco mem, kaj rekte rilatas al la aktuala situacio de la mondo – t.e. virtualaj versioj de kongresoj kaj aliaj formoj pri sociumado, same kiel kreskanta perreta lingvo-lernado kaj uzado. La juna esperantistaro, ekzemple, plifortiĝas pro retaj lingvo-kursoj kaj, plej grave, lingvo-uzado ŝanĝiĝas pro la fakto ke distanco ne same gravas kiam temas pri ne-vidalvida komunikado. La temo same bonvenigas prelegojn de esploristoj, kiuj analizas ĉeestan komunikadon aŭ literaturo en mondo ĉiam pli virtuala.

La konferenco okazos en du partoj:

(1) du sesioj pri prelegoj kaj referaĵoj;
(2) publika debato aŭ ronda tablo, malferma al ĉiuj, pri lingvo-uzado, aktivado kaj esplorado dum la kronvirusa pandemio.

Ĉiuj partoprenantoj de la Virtuala Kongreso rajtas ĉeesti.

Por demandoj, kontaktu la organizantojn, guilhermefians(ĉe)gmail.com kaj oraola(ĉe)gmail.com.

Kontroli la programon de la konferenco.

Kio estas la Esperantologiaj Konferencoj?

La EK reliefiĝas ekde 1978 kiel la plej grava forumo kie fakuloj, studentoj kaj scivolemuloj povas diskuti kaj kunesplori pri ĉiuj fenomenoj rilataj al esperantologio, interlingvistiko, internacia komunikado kaj lingva (mis)kompreno. La EKoj okazas kadre la Universalaj Kongresoj de Esperanto, kaj ilia programo inkluzivas prelegojn, afiŝprezentojn kaj malfermajn rondajn tablojn. La ĉefaj celoj de la EK estas krei kunlaboreman spacon kaj stimuli originalajn alirojn al la pritraktataj temoj. Ĉiujare la konferenco havas kernan temon, sed alitemaj prelegoj estas bonvenaj. Uzante Esperanton kiel laborlingvon, la EK krome rolas kiel klerigejo por esperantistoj kaj fonto de ideoj, artikoloj kaj raportoj por la Esperanto-komunumo.

Sub la aŭspicio de CED, la EKon iniciatis Detlev Blanke, kaj ilian daŭron ebligis Christer Kiselman, Mélanie Maradan, Orlando Raola, Humphrey Tonkin kaj Guilherme Fians. La aktoj de kelkaj konferencoj estas mendeblaj ĉe la Libroservo de UEA. Elektitaj kontribuoj el EKoj post 2014 aperas regule ĉe la revuo Esperantologio / Esperanto Studies (vidu sube).

Pri antaŭaj konferencoj 2015 - 2020
Pri antaŭaj konferencoj 1978-2014

Esperantologio / Esperanto Studies

Esperantologio / Esperanto Studies (EES) estas interfaka revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto. Ĝi aperigas kontribuojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto. Krom esplor-artikoloj kaj libro-recenzoj, EES ankaŭ publikigas elektitajn kontribuojn el la Esperantologiaj Konferencoj.

La ĉefa celo de EES estas stimuli novajn alirojn al Esperantologio kaj subteni fakan interŝanĝon kaj kunlaboron sur la kampo. La konstruaj kritikoj de la redakta komitato celas helpi esploristojn plibonigi siajn verkojn kaj, estontece, ankaŭ aperigi ilin en alilingvaj fakaj revuoj.

Ekde 2019 EES eldoniĝas sub la aŭspicioj de CED, kaj havas kiel redaktoroj Humphrey Tonkin kaj Guilherme Fians.

Tenu vin ĝisdata

‘Informilo por Interlingvistoj’ (IpI) estas publikaĵo de CED kaj ESF. La informilo aperas kvar fojon jare. Ĝi estas plena je ĝisdataj informoj, anoncoj kaj similaj pri ĉio nova en la mondo pri interlingvistiko kaj esperantologio. 

La plej freŝa numero!
Informilo por Interlingvistoj 115 (2) 2021
Mem kontribuu

Ne forgesu sendi anoncojn, informojn, ĝisdatigojn kaj resumojn pri ĉio rilata al interligvistiko kaj esperantologio al ni por la venonta eldono – dankon!  skribu al ipi@esperantic.org. 

Limdatoj por ni ricevi de vi kontribuojn:

31a de decembro 
31a de marto
30a de junio
30a de septembro 

Prizorgas IpI

kaj ĝia anglalingva kunulo CED-estrarano Angela Tellier; redaktas ambaŭ Simon Davies

Informilo por Interlingvistoj

Iom pri la historio kaj antaŭuloj de IpI
Nia arkivejo

Migru al nia arkivejo por  elŝuti PDF-dokumenton de ĉiu numero de ‘Informilo por Interlingvistoj’ inter la jaroj 2010 ĝis hodiaŭ. Se vi serĉas apartan artikolon, aŭ deziras serĉi uzante ŝlosilvorton, vi povos en nia arkivejo trakribi liston laŭ jarkolekto uzante la enhavtabelon, aŭ facilas entajpi vorton en la surpaĝan serĉilon. Bonan legadon!

Interlinguistische Informationen estas germanlingva novaĵletero en simila formato kaj fokuso kiel nia propra ‘Informilo por Interlingvistoj’Ĝin eldonis Gesellschaft für Interlinguistik (GIL) inter 1992 kaj 2016. Por pli da informoj kaj por elŝuti numerojn, iru al la paĝaro de Gesellschaft für Interlinguistik e.V. La blogo de GIL (en la germana lingvo) publikigas freŝajn informojn.

Fotoj de la kongreso kaj kongreslando dank’ al Geoffrey Greatrex

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept