La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj

Kelkaj vortoj pri

CED

Mark Fettes
Direktoro de CED

Kontakti Mark rilate CED: CED(ĉe)interlingvistiko.net

La Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED) kreiĝis en 1952 por antaŭenigi la sciencan esploradon pri Esperanto “kaj ĝiaj multflankaj aplikoj en ĉiuj sferoj de la vivo”; prizorgi la kolektadon kaj ellboradon de findindaj dokumentoj pri Esperanto; kaj subteni la informan laboron ĉe internaciaj organizaĵoj, fakaj kaj sciencaj rondoj, kaj la ĝenerala publiko. Origine, do, ĝi estis konceptita kiel faka instituto subtene al la tutmonda Esperanto-movado sub la tegmento de Universala Esperanto-Asocio (UEA).

Iom post iom, la agado kaj la celoj de CED plivastiĝis. Ĝi ankaŭ iom adaptis sian nomon por forigi la eblan mispercepton, ke ekzistas nur unu “lingvo-problemo” en la mondo; nun ĝi nomiĝas la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. Kvankam ankoraŭ formale ligita kun UEA, ĝia laboro delonge respondas al la prioritatoj kaj iniciatoj de esploristoj sur la kampo de interlingvistiko, pli ol al la informaj aŭ dokumentaj bezonoj de la Asocio. Esperanto restas la ĉefa laborlingvo de CED; por diversaj celoj ĝi delonge uzas ankaŭ la anglan, francan, kaj aliajn lingvojn.

Celoj de CED

[Pri celoj de CED - venas ...]

CED estas gvidata de Direktoro Mark Fettes ĉe la kapo de kelkpersona Estraro. Ekde 2020 ĝi havas pli grandan Konsilantaron kiu konsistas el aktivaj esploristoj kaj instruistoj sur tiuj agadkampoj.

Agadkampoj

La agado de CED nuntempe ampleksas jenajn agadkampojn:

 1. La “planlingvaj” esplorkampoj interlingvistiko kaj esperantologio;
 2. Internaciaj aspektoj de lingvopolitiko kaj lingvoplanado;
 3. Universitataj kursoj kaj studprogramoj pri Esperanto kaj interlingvistiko;
 4. Bibliotekaj kolektoj pri Esperanto kaj aliaj planlingvoj;
 5. Terminologio, kiel heredanto de la iamaj laboroj de Terminologia Esperanto-Centro.

CED-Konsilantaro

Xavi Alcalde
Irene Caligaris
Renato Corsetti
Mark Fettes
Guilherme Fians
Michele Gazzola
Federico Gobbo
Kimura Goro
Alessandra  Madella

Mélanie Maradan
A Giridhar Rao
Orlando E Raola
Ida Stria
Angela Tellier
Humphrey Tonkin
Bernhard Tuider
Bengt-Arne Wickström

Historio de CED

 • CED fondiĝis en la jaro 1952
 • En la 60-aj jaroj fondiĝis la revuo La Monda Lingvo-Problemo, poste renomita Language Problems and Language Planning
 • Meze de la 70-aj jaroj komencis aperi Novaĵletero por Interlingvistoj sub redakto de Ulrich Lins
 • En 1978 komenciĝis la Esperantologia Konferenco kadre de la ĉiujara Universala Kongreso
 • En 1983 la bulteno iĝis Informilo por Interlingvistoj
 • En 1996 Mark Fettes organizis la unuan Nitobe-simpozion
 • En 1999 Kiselman lanĉis la revuon Esperantologio/Esperanto Studies
 • En 2020 okazis organiza reformo de CED
Antaŭaj Direktoroj
CED finance subtenas

Esplorprojektojn

Denaskulismo

La Bona Renkontiĝo (libere elŝutebla podkasto-projekto de Stela Besenyei-Merger) esploras la temon de denaskuleco per intervujoj kun diversaj homoj: aktivuloj, denaskuloj, kaj gepatroj rilate al la temo de edukado kun Esperanto.

St Andrews

“Esperanto kaj Internaciismo, 1880-1920”, kunlabora projekto en la Lernejo pri Historio de la Universitato de St Andrews. Prof Struck. kaj liaj studentoj esploras pri fakuloj en la Esperanto-movado kiel ‘epistemaj komunumoj’, ekz. kuracistoj, arkitektoj, kaj urboplanistoj.

Lingva Justeco

Lingvo politiko influas la nivelon de malegaleco inter lingvoj. Grandaj malegalecoj estas ofte viditaj kiel fonto de konflikto. Indico de lingva justeco ebligus difini tiajn distribuajn efikojn tra tempo kaj spaco, kaj kontroli ilian evoluon, sekve konduki al agadoj por kontroli ilin.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept